Zöldőrzők - bemutatkozunk

Zöldőrzők - bemutatkozunk

Az Egyesület célja, a társadalom szemléletének formálása, az egyes társadalmi csoportok ökológiai lábnyomának csökkentése, a környezet mint érték mind nagyobb arányú térhódításának elősegítése. Kiemelt fontosságúnak tarja az Egyesület a közösség élményének megélését, a természet adta szabadidős lehetőségek megismertetését.

A Fiatalok a Környezetért Egyesület 2010 novemberében került bejegyzésre. Az egyesület megalapításának alapgondolata már régóta foglalkoztatta az egyesület jelenlegi tagjait, azonban tettlegességig 2010 év elején jutott, amikor is megfogalmazásra kerültek a későbbi egyesület céljai. Így végül jogi segítséggel 2010. júniusában beadásra került a Pest megyei Bírósághoz az egyesület alapító okirata. Az Egyesület tagjainak nagy része a Nagykátai kistérség szülöttje, s lakója is.

Az egyesület alapszabályban meghatározott tevékenységei a következők:
- Környezetvédelemmel kapcsolatos képzések, rendezvények szervezése;
- Természetjárások szervezése;
- Mobilitás, családi szabadidős programok szervezése;
- Energetikai témájú, fenntarthatósággal kapcsolatos képzések, rendezvények szervezése;
- Környezetbarát eljárások, technológiák népszerűsítése a lakosság körében;
- Esélyegyenlőségi csoportok segítése;
- Erdei iskola hálózat támogatása, a környezeti fenntarthatóság jegyében
-
Az Egyesület célja, a társadalom szemléletének formálása, az egyes társadalmi csoportok ökológiai lábnyomának csökkentése, a környezet mint érték mind nagyobb arányú térhódításának elősegítése. Kiemelt fontosságúnak tarja az Egyesület a közösség élményének megélését, a természet adta szabadidős lehetőségek megismertetését. Az Egyesület missziója nem más, mint különböző eszközökkel, rendezvényekkel, marketing anyagokkal tudatni a lakossággal, hogy jelenlegi magatartása milyen hatással van környezetére. Missziója a fogyasztói attitűd megváltoztatása a fenntartható fogyasztás irányába, az anyagtakarékos életmód irányába, azon viselkedési minták irányába, melyek esélyt adnak a jövő nemzedéknek is, hogy természeti értékeinket csodálhassák. Fontos, hogy a lakosság minden korcsoportjához eljusson az üzenet, a környezettudatosság üzenete, hogy az egyes korcsoportok együttesen, a közösség erejével változtassanak fogyasztói attitűdjükön. Az Egyesület feladatai közé tartozik az informálás is. A fogyasztói társadalom jelentős része nincs tisztába életmódjának következményivel, legyen az az egészségével, vagy akár a táplálkozással kapcsolatos. A lakosság felvilágosítása igen komoly feladat, hiszen napjainkban egymásután érik a lakosságot a fogyasztói impulzusok, éppen ezért kizárólag térségi, regionális, sőt akár országos összefogással kell a kívánt eredményeket elérni. Ebben a társadalmi felelősségvállalásban kíván a Fiatalok a Környezetért Egyesület aktívan részt venni.

Az Egyesület mint civil társadalmi szervezet képes lehet arra, hogy a kistérség, a régió kulcsfiguráival karöltve a fenntarthatóbb életmód jegyében erősítse a társadalmi összefogást, hogy irányt mutasson, hogy bizonyítsa azt, a közösség ereje az ami a környezeti fenntarthatóság eszméjét továbbadhatja, mely segítséget nyújt környezetünk, társadalmunk, kultúránk, s egyáltalán a bolygónk fennmaradásához.
Az egyesület a fenntartható életmódot és az ehhez kapcsolódó viselkedésmintákat ösztönző kampányok megvalósításával, a célközönség számára lehetőségeket teremt tájékozódásra, tanulásra, képességfejlesztésre, kompetenciafejlesztésre.
Az Egyesület tevékenységét elsődlegesen a Nagykátai kistérségben végzi. A helyismeret, a rendelkezésre álló humán infrastruktúra, a meglévő emberi kapcsolatok megfelelő környezet a szemléletformáló kampányok, anyagok eredményességének mérésére. Az egyesület tagjai által egyénileg, s együttesen elért eredmények, a felhalmozott tapasztalat a projekt kapcsán megfelelő alapot biztosít az eredményes szemléletformáló kampányok lebonyolítására. A jövőben az Egyesület több olyan tevékenységet is kíván végezni, mely közvetlenül is szolgálja az alapszabályban meghatározott célokat. Olyan programokat szükséges szervezni, melyek széles körben üzenetet közvetítenek a lakosság számára. Rendszeres impulzusok kell hogy érjék a lakosságot, ahhoz hogy a szemléletváltozás tartós legyen. Ebben kell igazán szerepet vállalnia hosszú távon a Nagykátai kistérség civil szervezeteinek.

További cikkek a rovatban

Otthon itthon
Kerékpárral tápióbicskére
Vízi élet megismerése
Úti célunk a Sőregi Vadászház
Horgászversenyeztünk a Copak-halastavon
A szemetelés ciki!
Biciklivel a szabadban - fotók
Játék Határok Nélkül - fotók
Hagyományőrző ösvényen
Kistérségi Családi Nap - fotók
Kistérségi Föld Napja - fotók
Összes cikk a rovatban

Iskolák versenye

Farmos Általános Iskola
Papp Károly Általános Iskola
Imre Sándor Általános Iskola

Csapatok versenye

Őszapók
Gólyahír
Farmosi Ász

Kövess minket a Facebookon

Új Széchenyi terv Új Széchenyi terv